Location:

Felhasználási Feltételek

Kérjük, a honlap használata előtt alaposan olvassa el jelen Felhasználási Feltételeket.

Az alábbi Felhasználási Feltételek (valamint a benne hivatkozott dokumentumok) ismertetik Önnel azokat a használati feltételeket, amelyek a www.parodontax.hu (a honlapunk) akár vendégként, vagy regisztrált felhasználóként történő használatára vonatkoznak. A honlap használata magába foglalja a hozzáférést, a böngészést, valamint a honlapra történő regisztrációt.

Kérjük, honlapunk használatának megkezdése előtt olvassa el körültekintően a Felhasználási Feltételeket, mivel a honlap használata közben ezek a feltételek vonatkoznak Önre. Javasoljuk, hogy nyomtasson ki egy példányt további felhasználás céljából. 

Honlapunk használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, és vállalja, hogy a honlapot ezeknek megfelelően használja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem kívánja elfogadni a Felhasználási Feltételeinket, nem jogosult az oldalunk használatára.

További vonatkozó feltételek 

Jelen Felhasználási Feltételek az alábbi kiegészítő feltételeket is magukban foglalják, amelyek szintén alkalmazandók a honlapunk Ön által történő használatára:

  • Adatkezelési Tájékoztató, amely meghatározza az Önről gyűjtött, vagy az Ön által számunkra megadott személyes adatok feldolgozására vonatkozó feltételeket. Honlapunk használatával Ön beleegyezik, hogy adatait ennek megfelelően kezeljük, valamint kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak.
  • Használati Feltételek rögzítik az oldalunk vonatkozásában megengedett és tiltott felhasználási módokat. Honlapunk használata során Ön köteles betartani az Használati Feltételekben foglaltakat.
  • Cookie Szabályzat, amely meghatározza a honlapunk vonatkozásában használt cookie-kkal kapcsolatos előírásokat.

Rólunk

A www.parodontax.hu honlapot a GlaxoSmithKline-Consumer Kft. (”Mi”) üzemelteti. Cégünk Magyarországon a 01-09-19920 cégjegyzékszám alatt került bejegyzésre, és székhelye a 1124 Budapest, Csörsz u.43. szám alatt található.

Jelen Felhasználási Feltételek változásai

Jelen Felhasználási Feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk és a honlapot módosíthatjuk. 

Kérjük, hogy időről időre látogasson el honlapunkra, hogy értesüljön az esetlegesen általunk elvégzett változtatásokról, mivel azok Önre nézve kötelező érvényűek. 

Honlapunk tartalmának megváltoztatása

Időről időre frissíthetjük honlapunkat, és bármikor megváltoztathatjuk annak tartalmát. Ugyanakkor kérjük vegye figyelembe, hogy a honlapunkon szereplő bármely tartalom bármely adott pillanatban elavult lehet, és semmilyen kötelezettségünk nincs arra vonatkozóan, hogy a kérdéses információt naprakésszé tegyük. Nem vállalunk garanciát arra nézve, hogy honlapunk, illetve az azon megtalálható bármilyen tartalom hibáktól, vagy hiányosságoktól mentes.

Szellemi tulajdonjogok 

A honlapunkon, valamint a honlapon közzétett anyagokban található anyagokhoz köthető valamennyi szellemi tulajdonjognak mi vagyunk a tulajdonosai vagy az engedélyesei. Ezek a művek szerzői jogi jogszabályok és szerzői jogi egyezmények védelme alatt állnak az egész világon. Minden ilyen jog fenntartva. 

Ön saját személyes használatára letöltheti a honlapunk bármely részét, illetve oldalát, illetve kinyomtathat egy példányt belőle, valamint saját szervezetén belül mások figyelmét is felhívja a honlapunkon közzétett tartalmakra.

Tilos a honlapunkról bármilyen módon kinyomtatott, illetve letöltött papír alapú, vagy digitális anyagokat módosítani és tilos bármely illusztráció, fénykép, videó-, vagy hanganyag, valamint bármely grafika felhasználása a hozzájuk tartozó, kísérő szövegtől függetlenül. 

A GSK-t (és bármely általa elismert közreműködőt), mint a honlapunkon található tartalom szerzőit valamennyi felhasználás esetén fel kell tüntetni. 

Az oldalunkon található tartalom egy részét sem használhatja fel kereskedelmi célokra anélkül, hogy tőlünk, vagy az egyéb jogosultaktól a felhasználásra hozzájárulást szerezne.

Ha úgy nyomtatna ki, másolna vagy töltene le bármely részt az oldalunkról, hogy ezzel a Felhasználási Feltételeket megszegi, a honlap használatának jogát azonnal elveszti és az anyagokról készített minden másolatot vissza kell szolgáltatnia vagy meg kell semmisítenie.

Az Ön információkkal kapcsolatos felelőssége 

A honlapunkon található tartalmak kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak. Nem célja olyan tanácsokat nyújtani, amelyekre Ön támaszkodhat. Mielőtt a honlapunkon található információk alapján bármilyen lépést tesz, vagy éppen elmulaszt megtenni, feltétlenül kérjen szakembertől egészségügyi szaktanácsot.

A jelen webhelyen semmi nem értelmezhető úgy, hogy bármiféle tanácsot vagy ajánlást jelentene, és nem szabad rá hagyatkozni semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként. Fontos, hogy saját személyes egészségügyi állapotát illetően megfelelő egészségügyi szakemberhez forduljon. 

Annak ellenére, hogy minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a honlapunkon közölt információk naprakészek legyenek, sem kifejezetten, sem pedig közvetve nem állítjuk vagy garantáljuk, illetve nem szavatolunk azért, hogy a honlapunkon található információk pontosak, teljesek, vagy naprakészek. 

Felelősség kizárása 

E felhasználási feltételek közül semmi sem zárja ki vagy korlátozza haláleset, testi épség vagy egészség károsodás bekövetkezése esetén fennálló felelősségünket, vagy bármilyen egyéb felelősségre, amely a magyar jog szabályai értelmében nem zárható ki. A törvény által megengedett mértékben, kizárjuk az összes feltételt, garanciát, kifogást vagy egyéb feltételt, amelyeket alkalmazni lehet a honlapunkon, vagy bármilyen tartalmat is, akár kifejezett, akár vélelmezett. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, legyen az szerződés vagy szerződésen kívüli károkozás (ideértve a hanyagságból adódó károkat), jogszabályi vagy egyéb kötelezettség megszegésének az eredménye, még ha az előre látható volt is, a következőkkel kapcsolatban: 

• honlapunk használata vagy a használhatatlansága, 

• a honlapunkon megjelenített bármilyen tartalom felhasználása vagy az annak alapján tanúsított magatartás. 

Amennyiben Ön üzleti felhasználó, kérjük, vegye figyelembe, hogy kifejezetten elutasítunk minden felelősséget az alábbiakkal kapcsolatban: 

• elmaradt haszon, forgalom, üzlet, vagy bevétel;

• az üzlet elmaradása; 

• a remélt megtakarítások elmaradása; 

• üzleti lehetőségek, cégérték, vagy jó hírnév elveszítése; illetve

• bármilyen közvetett, vagy következményes kár, vagy veszteség. Amennyiben Ön fogyasztói felhasználó, kérjük vegye figyelembe, hogy honlapunk kizárólag hazai és magáncélra használható. Ön tudomásul veszi, hogy honlapunkat nem használhatja fel kereskedelmi, vagy üzleti célokra, és hogy nem tartozunk felelősséggel Ön felé semmilyen elmaradt haszonért, elveszített üzletért, az üzletmenet megszakadásáért, vagy üzleti lehetőség elvesztéséért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a honlapunk használatából, vagy az arról, illetve az ahhoz köthető bármely honlapról történő tartalom letöltésből eredő vírus, elosztott “szolgáltatás megtagadásos - DoS” támadás, vagy bármely egyéb, technológiailag káros anyag okoz, amely megfertőzheti számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb az Ön tulajdonában álló anyagokat. Nem vállalunk felelősséget a honlapunkon található hivatkozásokon keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az ilyen hivatkozások nem értelmezhetőek úgy, hogy a hivatkozott honlapok tartalmával egyet értünk. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen honlapok használata miatt bekövetkezhet.

Tartalom feltöltése a honlapunkra 

Ha Ön igénybe vesz egy olyan funkciót, amelynek révén tartalmat, vagy hozzászólást tölthet fel honlapunkra, vagy pedig kapcsolatba léphet honlapunk további felhasználóival, be kell tartania a Használati Feltételekben foglalt, a tartalmakra vonatkozó előírásokat. 

Ön szavatol azért, hogy bármely ilyen részvétel, vagy feltöltés megfelel a Feltételeknek, és ennek megsértése esetén Ön felelősséggel és kártalanítási kötelezettséggel tartozik számunkra. Amennyiben Ön fogyasztó felhasználó, úgy Ön felelősséggel tartozik bármilyen minket ért veszteségért vagy kárért, amely ezen garanciák megsértéséből következik.

Bármilyen az Ön által az oldalunkra feltöltött tartalom nem bizalmas és nem védett és jogunkban áll bármilyen ilyen tartalmat használni, másolni, közzétenni, valamint harmadik felekkel megosztani, bármilyen célból. Szabadon felhasználhatunk bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t, illetve technikát bármilyen célra, amelyet az ilyen információk tartalmaznak, beleértve, de nem kizárólagosan a termékek fejlesztését, kivitelezését és forgalmazását az ilyen információk felhasználásával.

Továbbá jogunkban áll megosztani az Ön személyazonosságát bármilyen harmadik féllel, aki azt állítja, hogy az Ön által a honlapunkon közzétett, vagy oda feltöltött tartalom sérti az ő szellemi tulajdonjogát, illetve személyiségi jogait.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél felé az Ön által, vagy honlapunk bármely más felhasználója által közzétett bármilyen jellgű tartalomért, vagy azok pontosságáért.

Jogunkban áll eltávolítani bármilyen, Öntől származó megosztást a honlapunkról, amennyiben véleményünk szerint az Ön által közzétett tartalom nem felel meg a Használati Feltételekben foglalt, a tartalomra vonatkozó előírásoknak.

A többi felhasználó által a honlapunkon közzétett vélemények nem tükrözik a mi véleményünket, illetve értékrendünket.

Vírusok

Nem garantáljuk, hogy honlapunk biztonságos, illetve hibáktól és vírusoktól mentes.

Ön a felelős azért, hogy a honlapunkhoz történő hozzáférés érdekében megfelelően beállítsa információ technológiai eszközeit, számítógépes programjait és operációs rendszerét. Kérjük, használjon saját vírusvédelmi szoftvert.

Tilos visszaélnie a honlapunkkal oly módon, hogy szándékosan vírusokat, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat, vagy egyéb, kártékony és technológiai szempontból káros anyagokat tölt fel oda. Nem próbálhat jogosulatlanul hozzáférni honlapunkhoz, illetve a honlapunkat tároló szerverhez vagy bármilyen, a honlapunkkal kapcsolatban álló más szerverhez, számítógéphez, vagy adatbázishoz. Tilos szolgáltatás megtagadásos - DoS támadással, vagy elosztott szolgáltatás megtagadásos - DDoS támadással megtámadnia a honlapunkat. Minden ilyen jogsértést bejelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak és együttműködünk a hatóságokkal, közölve velük az Ön személyazonosságát. Ilyen jogsértés esetében az Ön honlapunkra vonatkozó felhasználási joga azonnal megszűnik.

A honlapunkra mutató hivatkozások

Ön közzé tehet a honlapunk főoldalára mutató hivatkozást, abban az esetben, ha ezt tisztességes és jogszerű módon teszi, és ezzel nem károsítja jóhírnevünket, illetve ha ezzel nem tesz szert jogosulatlan előnyre. Tilos a honlapunkra mutató hivatkozást oly módon közzétenni, amely azt sugallja, hogy bármiféle kapcsolat, jóváhagyás vagy hozzájárulás történt volna részünkről, ha ez nem áll rendelkezésre. Tilos a honlapunkra mutató hivatkozást olyan honlapon létrehozni, amely nem áll az Ön tulajdonában. Honlapunk nem ágyazható be semmilyen másik honlapba, illetve nem hozható létre olyan hivatkozás, ami nem a weboldalunk kezdőlapjára mutat. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonjuk az engedélyt a hivatkozásra. A hivatkozást tartalmazó honlapnak minden szempontból meg kell felelnie a Használati Feltételekben foglalt, a tartalomra vonatkozó szabályoknak. Amennyiben a fentiekben meghatározottaktól eltérő módon szeretné a honlapunkon található tartalmakat felhasználni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info.hungary@gsk.com e-mail címen. 

Harmadik fél oldalára mutató hivatkozások és források a honlapunkon

Ahol honlapunkon harmadik fél által üzemeltetett más oldalakra mutató hivatkozások, illetve források találhatóak, ezek kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak.

Nem áll módunkban ellenőrizni ezen oldalak tartalmát és forrásait. 

Mellékhatások jelentése 


Minden fogyasztót arra ösztönzünk, hogy jelentsen minden, gyaníthatóan a termékeink használatával összefüggésbe hozható mellékhatást. Amennyiben mellékhatást szeretne jelenteni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a hungary.PH_safety@gsk.com e-mail címen. 

Ha aggódik valamelyik mellékhatás miatt, vagy úgy gondolja, hogy a tünetei súlyosak, kérjük, forduljon orvosához, fogorvosához vagy gyógyszerészéhez, mivel ők vannak abban a helyzetben, hogy szakszerű tanácsot adhassanak Önnek.

Vonatkozó jogszabályok

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, ennek tárgyát és megalkotását a magyar jog szabályozza, és a közöttünk kialakuló jogviták eldöntésére a magyar bíróságok - a Polgári Perrendtartás szabályainak megfelelően - rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

Védjegyek

A parodontax a GSK csoport védjegye.

Kapcsolatfelvétel

Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérjük küldjön e-mail az info.hungary@gsk.com e-mail címre. 

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat.