Location:

Használati feltételek

Jelen Használati Feltételek meghatározzák a Parodontax weboldal megfelelő használatával kapcsolatos előírásokat. Jelen Használati Feltételek a honlap minden egyes felhasználójára és látogatójára érvényes. A jelen weboldal használatával elfogadja, és beleegyezik, hogy követi a Használati Feltételekben rögzítetteket, amelyek kiegészítik a weboldalunk Felhasználási Feltételeit.

Nem engedélyezett használati formák

Kizárólag jogszerű célokra használhatja honlapunkat.

Nem használhatja honlapunkat:

 • Semmilyen módon, ami bármely hatályos és alkalmazandó helyi, nemzeti, vagy nemzetközi törvényt, vagy szabályozást megsért.
 • Semmilyen módon, ami törvénybe ütköző, vagy tisztességtelen, illetve amelynek törvénytelen vagy tisztességtelen célja vagy hatása van.
 • Abból a célból, hogy kiskorúakat károsításon vagy próbáljon megkárosítani bármilyen módon.
 • Bármilyen, a tartalmi irányelveinknek nem megfelelő anyag küldésére, szándékos fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására, vagy újra felhasználására.
 • Bármilyen kéretlen, vagy felhatalmazás nélkül küldött hirdetés, vagy promóciós anyag, illetve bármilyen hasonló formában történő kéretlen megkeresés (spam) továbbítására, vagy azok küldésének elősegítésére.
 • Bármilyen anyag szándékolt továbbítására, küldésére, vagy feltöltésére, amely vírusokat, trójai vírusokat, férgeket, időzített vírusokat, billentyűzet leütés figyelőket, kémprogramokat, reklámtevékenységre irányuló vírusokat, vagy bármely más ártalmas programot, vagy hasonló, bármely számítógépes szoftver, vagy hardver működésének káros befolyásolására tervezett számítógépes kódot tartalmaz.

Ön hozzájárul továbbá ahhoz, hogy:

 • A Használati Feltételeket megszegve nem reprodukálja, nem készít másolatot, másodpéldányt, nem értékesíti újra a honlapunk egyetlen részét sem.
 • Nem kezdeményez hozzáférést felhatalmazás nélkül, nem zavarja, károsítja, vagy szakítja meg:

  • az oldal bármely részét;
  • bármely berendezést, vagy hálózatot, amelyen a honlapunkat tároljuk;
  • bármely a honlap fenntartásához használt szoftvert;
  • bármely berendezést, vagy hálózatot, vagy szoftvert, ami harmadik fél tulajdonában áll, vagy harmadik fél használja.

Interaktív szolgáltatások

Honlapunkon időről időre esetlegesen interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk, beleértve, de nem kizárólag a fórum szolgáltatást („interaktív szolgáltatások”).

Amikor interaktív szolgáltatást nyújtunk, egyértelmű információkat közlünk Önnel a felkínált szolgáltatás fajtájáról, arról, hogy moderálva van-e, és, hogy a moderálás mely formáját alkalmazzuk (beleértve, hogy az ember által végzett, vagy technikai).

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a honlapunkon biztosított, bármely interaktív szolgáltatás használata során, a felhasználókat érintő (és különösen a gyermekekre vonatkozó), harmadik felek részéről érkező összes kockázatot felmérjük és minden esetben ezeknek a kockázatoknak a fényében döntünk a moderálás alkalmazásának indokoltságáról (beleértve a moderálás fajtáját). Ugyanakkor, semmilyen, a honlapunkon általunk biztosított interaktív szolgáltatás ellenőrzésére, felügyeletére, vagy moderálására vonatkozó kötelezettség nem terhel minket, és kifejezetten kizárunk minden, az interaktív szolgáltatás használatából eredő veszteséggel, vagy kárral kapcsolatos felelősséget, amely a tartalomra vonatkozó követelményeket megsértő felhasználónál merül fel, attól függetlenül, hogy sor került-e moderálásra, vagy sem.

Minden interaktív szolgáltatásunk kiskorúak által történő használata szülői vagy gondviselői engedélyhez kötött. Azon szülőknek, akik engedélyezik gyermekeik számára egy interaktív szolgáltatás használatát, javasoljuk, hogy fontos, hogy tájékoztassák gyermekeiket az online biztonságukról, mivel a moderálás nem jelent biztosítékot. Minden interaktív szolgáltatást használó kiskorút figyelmeztetni kell az őket érintő, lehetséges kockázatokra. 

Tartalmi követelmények

Ezek a tartalmi követelmények vonatkoznak minden anyagra, amellyel Ön a honlapunkhoz hozzájárul (kiegészítések), továbbá az összes ezekhez köthető interaktív szolgáltatásra.

Önnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, továbbá meg kell felelnie azok szellemiségének. Az előírások az összes hozzájárulásra, annak minden egyes részére, illetve annak egészére vonatkoznak.

A hozzájárulásoknak:

 • Pontosnak lenniük (ahol tények közlésére kerül sor).
 • Hitelesnek lenniük (ahol vélemény nyilvánításra kerül sor).
 • Meg kell felelniük a magyar jog vonatkozó előírásainak.

A hozzájárulások:

 • nem tartalmazhatják bármely személy rágalmazását.
 • nem tartalmazhatnak obszcén, sértő, gyűlöletkeltő, vagy uszító anyagot.
 • nem népszerűsíthetnek kifejezetten szexuális jellegű anyagot.
 • nem népszerűsíthetnek erőszakot.
 • nem népszerűsíthetnek faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális beállítottság, vagy kor alapján történő diszkriminációt.
 • nem sérthetik valamely személy szellemi tulajdonához, vagy adatbázis létrehozásához, illetve védjegyéhez fűződő jogait.
 • nem lehetnek megtévesztőek.
 • nem eredményezhetik valamely harmadik fél jogi kötelezettségének mint a szerződéses kötelezettségek, vagy a titoktartási kötelezettség megsértését.
 • nem népszerűsíthetnek jogellenes tevékenységet.
 • nem fenyegetőzhetnek, bántalmazhatnak, nem avatkozhatnak be más magánéletébe, nem kelthetnek bosszúságot, nem okozhatnak kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást.
 • nem zaklathatnak, idegesíthetnek, zavarhatnak, riaszthatnak meg vagy bosszanthatnak valamely más személyt.
 • nem használhatók fel arra, hogy más személyt megszemélyesítsenek vagy hamis személyazonosságot vonultassanak fel.
 • nem kelthetik azt a benyomást, hogy tőlünk származnak, amennyiben nem ez a helyzet.
 • nem pártolhatnak, támogathatnak, illetve segíthetnek valamilyen jogellenes cselekményt mint például a szerzői jogok megsértését vagy számítógépes visszaélést.

Felfüggesztés és megszüntetés

Saját hatáskörünkben, egyoldalú döntésünkkel mi határozzuk meg, hogy Ön megsértette-e a Használati Feltételeket, mialatt Ön a honlapunkat használta.

Amennyiben megsértette a Feltételeket, megtesszük az általunk megfelelőnek vélt intézkedéseket.

A Használati Feltételeknek való nem megfelelés, az oldal használatát engedélyező Felhasználási Feltételek jelentős megsértésének minősül, amelynek következtében az alábbi intézkedések egyikét, vagy mindegyikét tehetjük meg Önnel szemben:

 • Az oldal használatára vonatkozó jog azonnali, átmeneti, vagy végleges visszavonása.
 • Az oldalunkra Ön által feltöltött, vagy azon közzétett bármely anyag azonnali, átmeneti, vagy végleges eltávolítása.
 • Figyelmeztetés megküldése az Ön részére.
 • A feltételek megszegéséből eredő minden költség megtérítése érdekében (beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket is) a szükséges jogi eljárások megindítása Önnel szemben.
 • További jogi lépések megtétele Önnel szemben.
 • Amennyiben azt szükségesnek ítéljük meg, a megsértéssel kapcsolatos információk megosztása a bűnüldöző hatóságokkal.

Nem vállalunk felelősséget a jelen Használati Feltételek megsértése esetén tett intézkedések tekintetében. A fentiekben rögzítettek nincsenek korlátozva, és ezeken kívül más intézkedéseket is jogosultak vagyunk megtenni, ha azt indokoltnak tartjuk.

Használati Feltételek módosításai 

Jelen Használati Feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk és a honlapot módosíthatjuk. Kérjük, hogy időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, hogy értesüljön az esetlegesen általunk elvégzett változtatásokról, mivel azok jogilag kötik Önt. A Használati Feltételekben előfordulhatnak olyan általános rendelkezések, amelyeket az oldalunkon feltüntetett egyéb rendelkezésekkel együtt kell értelmezni és e rendelkezések felülírhatják az általános előírásokat.

A honlap üzemeltetője

parodontax
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
info.hungary@gsk.com